Rubriky
Akce

Společná budoucnost

Michaela Vidláková, foto Michal Stránský a Martin Salajka

Český výbor KKL-JNF (Keren Kayemeth Leisrael – Židovský národní fond) již tradičně a logicky věnuje zvláštní pozornost svátku TU BI-BIŠVAT – což je Nový rok stromů. Proč tradičně a logicky? Celosvětová organizace KKL přece vznikla před 121 lety hlavně proto, aby po celém světě sbírala peníze, za něž byly zakupovány pozemky ve Svaté zemi. Na nich pak bylo možno zakládat osady a města, aby se země mohla stát domovinou pro rozptýlený lid Izraele. Další nutností však bylo tuto zemi zúrodnit a obzvláště zalesnit, po vzniku státu Izrael výkup půdy odpadl a jednou z hlavních činností KKL se stalo zalesňování. A proto také ten důraz na svátek stromů.

            V ČR po dobu okupace a socialismu KKL ovšem fungovat nemohl, až poté zde bylo možno obnovit jeho činnost. Prvním velkým projektem KKL-ČR bylo zalesňování pouštních oblastí v Negevu, kde vznikl Český les. V současné době je hlavním projektem revitalizace Masarykova lesa u kibucu Sarid (založeného v r. 1927 převážně českými osadníky). V r. 1930 byl u tohoto kibucu vysazen les, 13 000 sazenic zakoupených ze sbírky a československým KKL věnován prezidentu Masarykovi k jeho 80. narozeninám.

            Potřeba zalesňování v Izraeli stále trvá, a proto i český výbor KKL sbírá finanční zdroje. Dárci si symbolicky kupují určitý počet stromů v Izraeli. Kromě oslavy svátku TU BIŠVAT v Praze, KKL v tom období několikrát uspořádal společné ekumenické zájezdy do Izraele, které spojují návštěvu země s vlastnoručním sázením stromků.

            Letošní oslava byla ovšem dvojnásobně významná: Český výbor KKL-JNF společně s Ministerstvem zahraničních věcí a pod záštitou ministra Jana Lipavského uspořádal 6. února, u příležitosti svátku TU BIŠVAT a současně jako – vzhledem k epidemii o rok odloženou – oslavu 120. výročí vzniku KKL, ve Velkém sále Černínského paláce benefiční společenský večer s názvem „Společná budoucnost“.

Mgr. Jiří Kozák – foto Martin Salajka
JUDr. Michal Pacovský – foto Michal Stránský
RNDr. Michaela Vidláková – foto Michal Stránský

            Už sama vstupenka předznamenávala náplň večera, představovala totiž obnos na zakoupení čtyř stromků. Za Terezínskou iniciativu byli na slavnostní večer pozváni PhDr. Michal Stránský, předseda TI, a RNDr. Michaela Vidláková. Účastníci se začali scházet kolem 18.30 hod., na každého čekal malý přípitek. V 19 hod. hosty přivítal Mgr. Jiří Kozák, 1. náměstek ministra zahraničních věcí ČR. Následoval projev předsedy výboru KKL-ČR JUDr. Michala Pacovského, který byl věnován 121leté historii Židovského národního fondu: čeho za ta léta dosáhl, jak se měnily a rozvíjely jeho úkoly. Michal Pacovský zdůraznil, že KKL za léta svého působení vysadil v Izraeli neuvěřitelných cca 250 milionů stromů, nemluvě o dalších projektech s velkým ekologickým dosahem. Následovala vzpomínka RNDr. Michaely Vidlákové na jejího otce a jeho účast při založení kibucu Sarid. Bohužel, zřejmě z časových důvodů, vrchní zemský rabín Karol E. Sidon přiblížil jen krátkou bajkou nutnost vážit si stromů, zakotvenou už v židovském náboženství po tisíciletí, a nemohl hostům předvést a vysvětlit celou a celoroční symboliku obsaženou v oslavě svátku.

Vrchní zemský rabín Karol E. Sidon – foto Michal Stránský
Děti Dominiky Weiss Hoškové – foto Michal Stránský

            Kulturní zážitek připravila hostům rodina Dominiky Weiss Hoškové a její děti – Adina, Micha, Noa a Amos. V úpravě Jiřího Hoška zazpívali a zahráli výběr z židovských melodií a několik židovských tradicionálů.

            Slavnostní chvíle nastala při předání ceny Jerusalem Awards panu Pavlovi Smutnému, prezidentovi Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Že si ji za svou aktivní a obětavou činnost bezesporu zaslouží, to potvrdil i sál velikým potleskem. Posledním bodem programu bylo předání dárcovských šeků a poděkování sponzorům.

            Pak si ještě hosté pochutnali na občerstvení, spojeném se setkáním s přáteli a známými, načež se hosté pozvolna začali rozcházet.

Pohled do publika – foto Martin Salajka

            Celým večerem provázela Linda Salajková, vnučka naší členky Hany Hnátové, která v loňském roce zemřela. Díky velké práci i dalších členů výboru KKL, kteří stáli za organizací a přípravou akce, se večer pěkně vydařil!

cs_CZČeština