Studijní zájezdy škol do Terezína

Zásady pro získání finanční podpory od Terezínské iniciativy

Vážení přátelé,
rádi bychom vás pozvali na návštěvu Terezína, který má trvale připomínat krutý osud vězňů a židovských obětí holocaustu. Věříme, že tato návštěva přivede účastníky k hlubšímu zamyšlení nad stále aktuálními otázkami extremismu, rasismu a národní i náboženské nesnášenlivosti. 

(Doporučujeme, aby žáci a studenti byli již předem seznámeni s problematikou „konečného řešení židovské otázky“, nejlépe předchozím výkladem a četbou.)

Terezínská iniciativa jako organizace sdružující bývalé židovské vězně Terezína a jiných ghett a koncentračních táborů a jejich přímých potomků, má zájem na tom, aby se zejména mladí lidé setkávali s pravdivým pohledem na židovské dějiny a na vyhlazování Židů za druhé světové války. Proto poskytujeme příspěvky na financování zájezdů školních skupin, které absolvují některý ze vzdělávacích seminářů pořádaných Památníkem Terezín.

Pro více informací a pro rezervaci termínu prosím kontaktujte Vzdělávací oddělení Památníku Terezín.

Školní návštěvy Terezína doporučujeme od 7. tříd ZŠ výše. Dvou – a vícedenní zájezdy budou schvalovány u 8. a 9. tříd ZŠ a u středoškoláků, resp. studentů. 

Fakturu vystaví škola a s potvrzením Památníku Terezín o absolvování programu a s kopiemi účtů zašle na adresu:
RNDr. M. Vidláková, předsedkyně vzdělávací komise
Terezínská iniciativa, Maiselova 18, 110 00 Praha 1.

Email: terezinskainiciativa@cmail.cz

cs_CZČeština