O NÁS

Terezínská iniciativa (TI) je sdružení bývalých židovských vězňů terezínského ghetta a jiných ghett a koncentračních táborů a jejich přímých potomků. V současnosti má Terezínská iniciativa v České republice přibližně 300 členů (z toho asi 140 členů tzv. 1. generace) a necelých 50 členů žijících v zahraničí. 

Hlavním cílem Terezínské iniciativy je především dbát o to, aby byla důstojným způsobem uchována památka těch, kteří zahynuli během šoa. Proto se snaží při různých příležitostech připomínat památku zavražděných a poukazovat na nutnost aktivního boje proti násilí a spolupůsobit při výchově mladé generace k toleranci, aktivnímu odmítání všech projevů rasismu, antisemitismu a xenofobie. Její členové se podle svých možností jako pamětníci zúčastňují besed a přednášek na školách v tuzemsku i zahraničí a podílejí se na řadě dalších projektů. 

Terezínská iniciativa finančně podporuje vzdělávací zájezdy českých školáků a studentů do Památníku Terezín, přičemž využívá grantů NFOH a MŠMT ČR.

Pro účely dokumentace a výzkumu historie terezínského ghetta a šoa v českých zemích založila v roce 1993 Institut Terezínské iniciativy.
 
TI vydává 5–6 krát ročně časopis Terezínská iniciativa, který je na této stránce přístupný.
 
Kromě výše uvedených grantů s přesně stanoveným využitím, jsou jedinými příjmy TI dobrovolné příspěvky členů a dary, z nichž musí financovat svou činnost. V tomto ohledu TI kdysi velmi pomohl významný finanční odkaz bývalého terezínského vězně.
 
V čele Terezínské iniciativy stojí předsednictvo volené sněmem, který se schází jednou ročně. Ze svého středu volí předsedu Terezínské iniciativy. V současnosti tuto funkci zastává PhDr. Michal Stránský. Předsednictvo se schází 1x měsíčně, kromě letních prázdnin.

Terezínská Iniciativa je kolektivním členem organizace WFJCSHD, kdo umí anglicky, najde na těchto stránkách různé zajímavosti.

cs_CZČeština